Video

Instrumentų dirbtuvėlės: lamzdelis

Lamzdelis yra vienas iš tradicinių lietuvių muzikos instrumentų. Juo dažniausiai grodavo piemenys. Patys jį ir gamindavosi – dažniausiai iš karklo ar drebulės žievės arba iš medžio. Lamzdelis turėdavo keletą skylučių skirtingam garso aukščiui išgauti. Šiuo instrumentu buvo grojama pavieniui arba pritariant ansambliuose. Per šventes ar kitomis progomis lamzdžiuodavo ir vyresni žmonės – grodavo dainas, šokius, kartais sutartines.

Šiandien edukatorius Saulius kviečia susipažinti su šiuo instrumentu ir jį kartu pasigaminti.

Dirbtuvėlių kūrimą iš dalies finansavo:

FacebookMessengerEmailTwitterCopy Link