Pilies gynėjo ginklai

Ietys buvo vieni populiariausių baltų karių ginklų. Jas naudojo ir Kauno…

Vienas reikšmingesnių XIV–XV a. kario ginklų buvo kalavijas. Tai – svarbiausias…

Šį pasakojimą norime paskirti Kauno pilies gynėjų atminimui. Jie, vadovaujami kunigaikščio…

XX a. vykdant Kauno pilies archeologinius tyrinėjimus, tarp miestiečių buities elementų…

XV a. pradžioje pilies gynėjų ginkluotės arsenale atsirado kabliašaudės. Tai rankinis…

Tyrinėdami Kauno pilį archeologai surado keletą didelių geležinių strėlių antgalių, kurie…

1956 m. archeologo Karolio Meko kasinėjimų Kauno pilyje metu XIV amžiaus…

Kirvis – vienas svarbių XIV–XV a. baltų materialinės kultūros elementų. Jis…

 

Kviečiame atrasti Jums parengtą turinį: