Įrašas

Didysis Kauno pilies raktas

Dažno muziejaus archeologinėse kolekcijose galima pamatyti įvairiausių dydžių ir formų raktų. Raktas – vienas iš daiktų, kurį mes naudojame kiekvieną dieną. Kiekvienas raktas turi turėti savo spyną. Šios priemonės yra pirmiausia susijusios su saugumu. Žmogus visada nori apsaugoti savo nuosavybę, turtą. Tačiau kai kurie raktai gali atlikti simbolines, dekoratyvines ar kitas netiesiogiai su apsauga susijusias funkcijas. Būtent toks yra Kauno pilies didysis raktas, kurio atrakinamą milžinišką spyną, saugančią pilies vartus, mes galime tik įsivaizduoti…

Didysis Kauno pilies raktas. Pagamino UAB „Restauracija“, 2011 m. G. Karpinsko nuotrauka. Kauno miesto muziejaus fondai

Manoma, kad pirmosios spynos jau buvo naudojamos daugiau nei prieš 5000 metų. Vienas ankstyvųjų spynų pavyzdžių buvo rastas senovės Asirijos sostinės Ninevės griuvėsiuose. Tai medinis užraktas, kuriam atrakinti naudotas medinis raktas su kaiščiais. Senovės Egipte ir vėliau Senovės Graikijoje taip pat buvo naudojami mediniai raktai ir spynos, galimai apkaustyti metalu. Visiškai metalinės spynos ir raktai galėjo būti išrasti Senovės Romoje. Sakoma, kad pasiturintys romėnai savo vertybes dažnai laikydavo saugiose užrakintose dėžėse savo namuose, o raktus nešiojo kaip žiedus ant pirštų. Ši praktika turėjo du privalumus: raktas visada buvo po ranka, o nešiotojas visiems parodydavo savo statusą visuomenėje. Visgi masiškiau geležines spynas ir raktus Europoje pradėta gaminti V–VI amžiuje. Viduramžiais ir vėliau, tobulinant spynas, raktai buvo daromi vis sudėtingesni, įvairesnių formų.

Laikotarpis nuo XIV iki XVII amžiaus Europoje, kuriant raktų ir spynų dizainą, pasižymi įspūdingais amatininkų meniniais pasiekimais. Dalis šaltkalvių buvo ypač kvalifikuoti metalo apdirbimo meistrai, išgarsėję tarptautiniu mastu. Jie gaudavo užsakymus gaminti specialias spynas didikams visoje Europoje. Naudodami herbų ir kitų simbolinių formų dizainą, šie meistrai kūrė sudėtingas spynų ir raktų plokštes bei antgalius, gamino vis dekoratyvesnes spynas, kurios derėjo su klientų dvarų ar pilių architektūra.

Didysis Kauno pilies raktas. Pagamino UAB „Restauracija“, 2011 m. G. Karpinsko nuotrauka. Kauno miesto muziejaus fondai

Lietuvoje metalinės spynos ir raktai naudoti maždaug nuo XI amžiaus. Jų rasta daugelyje tyrinėtų XI–XIV a. piliakalnių ir gyvenviečių. Didžiausias skaičius aptiktas daugiau nei 40 metų vykusiuose kasinėjimuose Kernavėje – beveik 100 spynų ar jų fragmentų ir bemaž 60 raktų. Vilniaus Žemutinės pilies teritorijoje taip pat rasta XIV–XV a. datuojamų raktų. Vis dėlto Kauno pilies teritorijoje iki šiol nebuvo aptikta šio ar kiek vėlesnio laikmečio raktų ar spynų. Galbūt taip atsitiko dėl fragmentiškų Kauno piliavietės tyrimų.

2011 m. pavasarį, baigiant Kauno pilies bokšto atstatymo darbus, UAB „Restauracija“ vadovas Kauno miesto merui įteikė įspūdingo dydžio simbolinį raktą. Tuomet buvo minimos Kauno vardo pirmojo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 650-osios metinės. Tų pačių metų rudenį restauruotame Kauno pilies bokšte atsidarė Kauno miesto muziejaus Pilies skyrius. Didysis raktas tapo pirmuoju eksponatu. Jį galima pamatyti ir šiandien apsilankius Kauno pilyje.

Didysis Kauno pilies raktas. Pagamino UAB „Restauracija“, 2011 m. G. Karpinsko nuotrauka. Kauno miesto muziejaus fondai

 

Kauno miesto muziejaus Pilies skyriaus edukatorius Giedrius Karpinskas

FacebookMessengerEmailTwitterCopy Link