Paroda

150: parodyti Miką Petrauską

Kiekvieno žmogaus gyvenimą sudaro šviesios ir tamsios spalvos, smagūs ir liūdni nutikimai, pagal laikmetį, aplinkybes ir būdą daromi sprendimai. Juos darome visi, tačiau mūsų istorijos Didžiuosius norisi analizuoti pro padidinamąjį stiklą. Ar pakankamai teisingai (mūsų laikų vertinimu) gyveno? Ar su teisingais (vėlgi – mūsų laikams) žmonėmis bendravo? Kokias pažiūras gynė? Kas jis mums šiandien – ateitį numatęs tautos herojus, savo laikotarpio žmogus ar jubiliatas, kurį kitą kartą prisiminsime po penkiasdešimties metų?

Tikriausiai natūralu, kad abiejų brolių – Miko ir Kipro Petrauskų – vardais pavadintame Kauno miesto muziejaus skyriuje yra daug eksponatų, susijusių su kompozitoriumi, chorvedžiu, pedagogu ir dainininku M. Petrausku? Ne tiek daug, kiek jaunesnio brolio Kipro, juk brandžiausią gyvenimo dalį M. Petrauskas praleido Jungtinėse Amerikos Valstijose, o ir gyveno trumpiau, mirė seniai. Ir vis dėlto eksponatų – fotografijų, gaidų rankraščių ir leidinių, atvirlaiškių, laiškų, užrašų, knygų, plokštelių, meno kūrinių ir daiktų suskaičiuojama beveik aštuoni šimtai. Tik dalyje jų užfiksuotas pats kompozitorius, jo raštas ar kūryba, nemaža dalis paveldo pasakoja apie jį, jo veiklas gyvam esant ir dar daug metų po to.

Ši paroda – bandymas kompozitoriaus, dainininko, chorvedžio ir pedagogo Miko Petrausko (1873–1937) gyvenimą papasakoti naudojant Kauno miesto muziejuje saugomus eksponatus: gaidų rankraščius ir leidinius, straipsnius ir knygas, savo ir kitų įdainuotas plokšteles, fotografijose užfiksuotus įvykius ir kasdienybę, užrašuose užfiksuotas idėjas ir mintis. Ir taip parodyti įvairialypį M. Petrauską.

Parodą parengė muziejininkė dr. Aušra Strazdaitė-Ziberkienė

FacebookMessengerEmailTwitterCopy Link