Paroda

Kinematografai, taperiai, reklama ir „mušeikos“

Kino reklama gimė su pirmaisiais filmais. Ji ypač suklestėjo 1932–1939 m., kai Kaune atsirado daug konkurencingų kino teatrų. Kinematografų vadovai įvairiomis priemonėmis stengėsi prisivilioti žiūrovus. Iš pradžių užteko skelbimo laikraštyje ar afišos su užrašu: „tikras šedevras“, filmas „mušeika“, „paskutinė diena“. Žiūrovai greitai perprato šiuos reklaminius triukus ir nebeskubėjo eiti žiūrėti reklamuojamo filmo. Tada gatvėse pasirodė įvairiaspalviai reklaminiai lapeliai-skrajutės, visaip liaupsinantys filmus. Tokius lapelius praeiviams gatvėje dalydavo vaikai, norėdami užsidirbti pinigų ar nemokamai pažiūrėti filmą. Vieni žmonės juos peržiūrėdavo, kiti iškart išmesdavo, todėl tokių skrajučių itin mažai išlikę.

Kauno miesto muziejaus fonduose saugomos net 23 kino teatrų „Odeon“, „Forum“, „Gloria“, „Kapitol“, „Metropolitain“, „Saturn“, „Daina“ reklaminės filmų skrajutės, kurios bus pristatomos šioje virtualioje parodoje.

Kauno miesto muziejaus M. ir K. Petrauskų skyriaus muziejininkė Deimantė Kondrotaitė

Tyrinėtojas A. Surblys straipsnyje  „Kauno kino teatrai 1918–1940 m.: lokalizacija ir raida”  teigia, jog 1931 m. žurnale „Kino naujienos” nurodoma, jog Kaune veikė 15 kino teatrų, įskaitant sales, kuriose kartais buvo rodomi filmai. Lietuvos statistikos metraštyje rašoma, kad Kaune 1932–1933 m. buvo 13 kino teatrų, 1934 m. jų sumažėjo iki 10, 1935 m. buvo 12, 1936 m. – 14, 1937 m. – 17, 1938 m. – 16, 1939 m. – 15.

Taigi nenuostabu, kad toks didelis kino teatrų skaičius skatino ir konkurenciją bei išmoningą reklamą. Tam itin pasitarnavo įvairūs reklaminiai triukai, kuriuos būtų galima suskirstyti į kategorijas, išskirti net kelis žiūrovų viliojimo būdus.

Divertismentai

Divertismentai – tai dar vienas puikus būdas privilioti žiūrovus. „Triumf“ ir „Odeon“ pirmieji Kaune pasirūpino divertismentais, kurie kartais publiką pritraukdavo labiau nei patys filmai. Pvz., 1931 m. kino teatre „Triumf“ su lietuviškais humoristiniais pasakojimais ir Vertinskio parodijomis-dainomis gastroliavo Danielis Dolskis.” O kino teatre „Odeon” „grojo pirmasis simfoninis orkestras Kauno kino teatruose, vadovaujamas Izaoko Vildmano-Zaidmano. Smuikininkas, dirigentas Izaokas Vildmanas-Zaidmanas buvo ne tik vienas pirmųjų, galima sakyti, profesionalaus orkestro kino teatre organizatorių ir dirigentų, bet ir vadovavo simfoniniam orkestrui Kauno muzikos mokykloje (1926–1928), laikomas Kauno simfoninio orkestro pradininku, nacionalinio simfoninio orkestro koncertmeisteriu.“ (A. Surblys. Kauno kino teatrai 1918–1940: lokalizacija ir raida. Kauno istorijos metraštis, 2011 m., p.161–163)

Taperiai

Pirmasis garsinis filmas „Tik aš tave mylėjau” Lietuvoje buvo parodytas 1930 m. kino  teatre „Odeon“. Iki tol filmo muzikiniu iliustravimu, apipavidalinimu rūpinosi taperiai. Filmo peržiūros metu, kad ir kur ji vykdavo, vargonėliais arba pianinu akompanuodavo orkestrai arba pavieniai atlikėjai. Taip jie tapindavo – įgarsindavo filmą. Vieni tai darydavo improvizuodami, kiti turėdavo jau tam tikroms filmo vietoms paskirtų, paruoštų kūrinių partitūras.

FacebookMessengerEmailTwitterCopy Link