Įrašas

Iš Miko gyvenimo: operetė

Šiais metais minime muziko Miko Petrausko 150-ąsias gimimo metines. Vargonininkas, kompozitorius, dainininkas, pedagogas ir pirmosios lietuviškos operos kūrėjas – visa tai būtina paminėti kalbant apie M. Petrauską. Kompozitorius produktyviausius gyvenimo metus praleido Jungtinėse Amerikos Valstijose, čia rūpinosi emigracijoje gyvenusių lietuvių išsilavinimu, rašė ir statė operetes. Kauno miesto muziejaus M. ir K. Petrauskų skyriaus rinkinyje saugomi įvairūs muzikui priklausę daiktai. Šiais metais norime pristatyti įdomiausius.

Šiandien rubrikoje grįžkime prie Miko Petrausko kūrybos. Nenuostabu, kad liaudies dainas mylėjusio ir puoselėjusio muziko didžiausią kūrybinio palikimo dalį sudaro būtent dainos. Be jų kompozitorius dar kūrė operas, apie kurias galite paskaityti įraše „Iš Miko gyvenimo: opera“, taip pat operetes, paties M. Petrausko vadintas liaudies opera. Apie jas verta pakalbėti plačiau. Iš viso M. Petrauskas sukūrė 18 operečių, tokių kaip „Velnias išradėjas“, „Vaikas ar mergaitė“, „Užburtas kunigaikštis“, „Lietuvių milijonierius“, „Prieglauda“ ir kt. Didžiąją dalį kūrinių, net 13, parengė gyvendamas už Atlanto, Jungtinėse Amerikos Valstijose.

M. Petrausko operetės „Kaminkrėtys ir malūninkas“ gaidos – rankraštis. XX a. KMM fondai

Pirmosios M. Petrausko operetės „Kaminkrėtys ir malūnininkas“ bei „Adomas ir Ieva“ buvo pastatytos 1903 ir 1905 metais Sankt Peterburge, muzikui studijuojant konservatorijoje. Jo operetė „Kaminkrėtys ir malūnininkas“ laikoma ne tik pirmuoju didesnės apimties kompozitoriaus kūriniu, bet ir pirmuoju teatro scenai sukurtu lietuvišku muzikos veikalu. 1907 metais ji buvo pastatyta Jungtinėse Amerikos Valstijose. Kaip ir Peterburge, taip ir už Atlanto kūrinys sulaukė didelio susidomėjimo, o jis paskatino M. Petrauską puoselėti ir kurti operetės žanro veikalus.

FacebookMessengerEmailTwitterCopy Link