Parodos

Kauno miesto muziejuje saugomi reikšmingi istoriniai dokumentai liudija Lietuvos laisvės kovotojų…

Gimęs ir augęs Lietuvos kaime žymus liaudies skulptorius, medžio drožėjas Ipolitas…

Lietuvos kaime buvo muzikuojama įvairiausiais pačių pasigamintais ir įsigytais muzikos instrumentais….

„Ai būdavo, būdavo iš mūsų šilelio / Didžiausio patogumo, gražaus ramumėlio!”…

Rudžių giminės kanklininkai ir kanklių meistrai

XX a. pradžioje aktyvus kanklių muzikos puoselėtojas, Lietuvoje atgaivinęs kankliavimo tradicijas,…

Minėdami Valstybės teatro (dabar Kauno valstybinis muzikinis teatras) šimtmetį, tęsiame pažintį…

Dabartinis Kauno miesto muziejus atkurtas 2005 m. spalio 20 dieną. Pirmieji…

„Menas priklauso liaudžiai!“ – teigė to meto kultūrinį gyvenimą lydintis ideologinis…

Minėdami Valstybės teatro (dabar Kauno valstybinis muzikinis teatras) šimtmetį, tęsiame pažintį…

2020 m. į Kauno miesto muziejaus fondus priimti eksponatai

Šiandien Kauno miesto muziejaus fonduose saugoma daugiau nei 90 000 eksponatų, atspindinčių…

 

Kviečiame atrasti Jums parengtą turinį: