Įrašas

Prieš 100 metų: kaip sekėsi Lietuvai prisijaukinti Klaipėdos kraštą

Šių metų rugsėjo 22 d. Klaipėdoje nutiko Lietuvos istorijos atminčiai reikšmingas įvykis – Klaipėdoje perlaidotas žvalgybininkas, diplomatas, rašytojas Jonas Polovinskas-Budrys. Perlaidojimo ceremonija vyko per tris didžiausius Lietuvos miestus: iš už Atlanto atskridęs lėktuvas nutūpė Vilniuje, kur delegacija sutiko J. Budrio palaikus, vėliau jie buvo pagerbti Kaune, Karo muziejaus sodelyje, kur garbioje kompanijoje kalbą sakyti teko ir šių eilučių autoriui. Galiausiai giminaičių, valstybės pareigūnų, kariškių ir visuomenės atstovų lydimos J. Budrio ir jo žmonos Reginos urnos atgulė savo amžino poilsio vietoje – Senosiose Klaipėdos kapinėse, Skulptūrų parke.

Nepaisant išvardintų nuopelnų, J. Budrio asmenybė pirmiausiai siejasi su ryškiausiu jo nuveiktu darbu – vadovavimu karinei operacijai, kuria 1923 m. sausį Lietuva prisijungė Klaipėdos kraštą. Tai pripažino ir pats J. Budrys. Juk būtent tada jis, Jonas Polovinskas, ir tapo Budriu, kadangi konspiracija reikalavo pakeisti savo tapatybę. Akcijai nepavykus, Lietuvos valstybė būtų atsiribojusi nuo žvalgybininko ir teigusi, kad jis veikė savavališkai. Tokia istorijoje reikšmingų, bet pavojingų karinių operacijų kaina. Laimei, akcija pavyko sėkmingai ir buvo sudarytos sąlygos Lietuvai tapti jūrine valstybe. Tačiau nuo amžių amžinųjų galioja taisyklė: teritoriją užimti sunku, bet išlaikyti ją – dar sunkiau. Todėl vykdant projektą „Prieš 100 metų“ svarbu pasigilinti į tai, kaip Lietuva toliau gyvavo 1923-iaisiais ir su kokiais sunkumais susidūrė siekdama išlaikyti Klaipėdos kraštą. Tai padaryti padės autentiškas žvilgsnis į to meto spaudą.

Anot pagrindinio dienraščio „Lietuva“, 1923 m. vasario 19 d. 8 val. ryto Santarvininkų komisija apleido Klaipėdos miesto prefektūrą, kariuomenė apleido kareivines ir į jų vietą atėjo „Lietuvių savanorių kariuomenė“. Ten pat rašoma, kad tą dieną iš uosto išplaukė 5 prancūzų ir 2 britų karo laivai. Su jais išvyko ir prancūzas komisaras Gabrielis Petisnė. Diplomatinėmis priemonėmis Lietuvai pavyko išvengti gilesnio konflikto su didžiosiomis Europos valstybėmis. Čia nemažai prisidėjo ir taktiška Klaipėdos krašto savanorių vadu save titulavusio J. Budrio diplomatija. Lietuvos Vyriausybė Kaune taip pat svarstė, kaip užglaistyti galimus ginčus su didžiosiomis šalimis. Todėl vasario 24 d. kraštas buvo perduotas civilinei valdžiai – karinė valdžia Antantės šalių akyse būtų kėlusi per didelę įtampą.

Kaip Europoje gerai žinomas žmogus specialiu įgaliotiniu Klaipėdos kraštui paskirtas buvęs pirmasis Lietuvos prezidentas Antanas Smetona. Tai buvo apgalvotas ėjimas, nes tokio statuso pareigūno paskyrimas rodė rimtą Lietuvos požiūrį į problemą, be to, A. Smetona pasižymėjo sugebėjimu bendrauti su užsienio valstybių diplomatais, neturėdamas jokio nevisavertiškumo komplekso, o tuo mažų šalių atstovai pasigirti gali ne visada. A. Smetonos dešiniąja ranka paskirtas tas pats J. Budrys, neseniai priėmęs Klaipėdoje paradą, skirtą Lietuvos nepriklausomybės 5-erių metų sukakčiai. Šalia jų aktyviai dirbo ir Martynas Jankus, vienas iš tautinio atgimimo patriarchų, mėnesinio laikraščio „Aušra“ kūrėjų. Tokia rimta komanda padėjo sklandžiai perimti krašto kontrolę ir neišprovokuoti vietos gyventojų pasipriešinimo, o sėkmingai pasibaigus „sukilimui“ buvo svarbu nenuteikti Klaipėdos krašto visuomenės prieš save. Viename savo raštų kariams J. Budrys vykusiai argumentavo: „Priešo nėra – tik galim jį sutverti patys nevykusiu elgesiu.“[1]

Tiesa, intrigų netrūko pagrindinėje Lietuvos politikos scenoje – netrukus Klaipėdoje A. Smetona ėmė elgtis labai savarankiškai, kritikavo premjero Ernesto Galvanausko atsargią, su Antantės šalimis konfrontuoti vengusią politiką. Atramos ieškojo Sovietų Sąjungoje. Šios pasiuntiniui kovo 17 d. A. Smetona daug paatviravo, o diplomatas noriai tuo pasidalino su Kremliumi:

„Iš rinkimų į Seimą jis nieko doro nesitikįs. Jis labai kritikavo Lietuvos įstatymus, nurodė, kad įsigali policinis režimas, kuris smaugia visą šalį. Kyšininkavimas apėmęs visą Lietuvą. <…> Vyriausybė veda lietuvių tautą paskui avantiūristinę Lenkijos ir Prancūzijos politiką, tuo tarpu šiai tautai pakeliui tik su Rusija.“[2]

Antanas Smetona lankosi Klaipėdoje jau kaip Lietuvos prezidentas, 1928 m. Kauno miesto muziejaus fondai

Įdomu tai, kad A. Smetona ir jo bendražygis Augustinas Voldemaras ne sykį sovietų pasiuntiniui prasitarė, kad padėtį pakeisti šalyje gali tik surengę ginkluotą karinį perversmą. Tam esą yra visos galimybės, tad nuo šio veiksmo juos stabdo tik baimė, kad neramumais pasinaudos Lenkija. Jie bandė išsiaiškinti Kremliaus poziciją, ar sovietai kritiniu atveju ateitų Lietuvai į pagalbą kovojant su Lenkija. Kaip žinome, prie šių planų buvo sugrįžta 1926 m. gruodį, kai karinis perversmas Lietuvoje išties buvo įvykdytas ir A. Smetona su A. Voldemaru atėjo į valdžią. Tačiau tuometines kalbas SSRS diplomatai buvo priėmę rimtai ir balandžio 5 d. jau svarstė apie reikiamybę Lietuvoje turėti savo karo atašė, per kurį bus galima aktyviau bendradarbiauti su Lietuvos kariuomene, ieškoti joje palankių sau žmonių.

Žinoma, toks suaktyvėjimas buvo neatsitiktinis. Ambasadorių konferencija pripažino Lietuvai teises į Klaipėdą ir tuo pačiu metu pripažino Lenkijai teises į Vilnių. Taip didžiosios valstybės siekė sukurti regione jėgų pusiausvyrą, kad niekas neliktų užmirštas. Visų politinių atspalvių spaudoje tai sukėlė didelį nepasitenkinimą. Antai žymios visuomenės veikėjos Felicijos Bortkevičienės redaguotose ir valstiečių liaudininkų idėjas skleidusiose ,,Lietuvos žiniose“ buvo net išvis abejojama naryste tarptautinėse organizacijose, Lietuvą jau apvylusiose:

„Ar Lietuvai naudinga po visokių bandymų toliau pasilikti Tautų Sąjungos nariu? Ar verta kasmet mokėti tos įstaigos reikalams kelius šimtus tūkstančių litų? Tas dalykas vertėtų dabar reviduoti ir gal kitaip nusistatyti, kitokių politinių kombinacijų pasiieškoti. Jei iš Tautų Sąjungos nenumatoma mums naudos, tad kam ten pinigai mums dėti?“[3]

Tame pačiame straipsnyje buvo prognozuojama, kad Lenkijai Vilniaus ir Galicijos prijungimas ilgalaikėje perspektyvoje neišeis į naudą, ir net svarstoma, gal tai slaptas Anglijos planas, klausiama, „gal Lietuva jų skiriama tam, kad Lenkijai neduoti sustiprėti“, ir argumentuojama, kad tokiais metodais Anglija vadovaujasi daug kur pasaulyje ir išlaiko savo dominuojantį imperinį statusą. Taigi, nemalonios mintys dėl prarasto Vilniaus dažnai užtemdydavo džiaugsmą dėl naujų pasiekimų Klaipėdoje.

Vis dėlto buvo nemažai žmonių, kurie siekė, kad Klaipėdos kraštas būtų greičiau ir tampriau susietas su visa Lietuva. Antai kompozitoriaus Stasio Šimkaus iniciatyva buvo įkurta Klaipėdos muzikos mokykla, kuri kvietė ne tik tautiečius iš visos šalies atvykti ir bent kuriam laikui įleisti šaknis dar ne taip ir gerai pažįstamame mieste, bet ir vietos gyventojus labiau pažindinti su didžiosios Lietuvos dalies kultūra. Kauno miesto muziejaus fonduose saugomos gaidos – tai šioje mokykloje tuomet dar besimokiusio būsimo kompozitoriaus Vlado Paulausko sukurta daina pagal Maironio žodžius „Nesek sau rožės prie kasų“. Jose ir dedikacija kitam svarbiam to meto kultūros veikėjui – tautos sargu vadintam Juozui Tumui-Vaižgantui. Šis eksponatas geras to laiko Lietuvos kultūrinės būklės įrodymas. Klaipėdos prijungimas suteikė papildomą impulsą kultūriniam šalies tobulėjimui, kuris jau buvo spėjęs įgauti nemenką pagreitį.

FacebookMessengerEmailTwitterCopy Link