Naujas muziejuje: prašymas paskelbti apie naują knygą

Kauno miesto muziejus jums ir toliau pristato naujausius bei įdomiausius muziejaus gautus ar įsigytus eksponatus. Šį kartą dėmesio skirsime tarpukariu leistai literatūrai prekybininkams.

1937 m. akcinės bendrovės „Maistas“ išleista knyga „Mėsos pardavėjas“ aprėpė gausybę temų ir daug kas joje, kaip rašė vienas recenzentas, naudinga ir kitoms verslo, amatų sritims, o kartu visiems vartotojams. Knygos redaktorius dr. Kazys Sruoga (1899–1974) – lietuvių ekonomistas, spaudos darbuotojas, Finansų ministerijos paskolų ir ekonominių informacijų skyriaus vedėjas (1929–1936), AB „Maistas“ direktoriaus pavaduotojas (1936–1940), laikraščių „Verslas“ (1933–1936) ir „Amatininkas“ (1935–1936) redaktorius. Jo broliai – verslininkas Adolfas Sruoga (pagarsėjęs „pašto ženklų byloje“) ir rašytojas bei dramaturgas Balys Sruoga. Knygai skyrius rašė inž. pulk. J. Acus-Acukas, A. Čeičys, dr. P. Gavėnas, J. Laumakys, J. Laurinaitis, A. Molinius, J. Pauliukonis, dr. K. Sruoga, J. Šakalys, J. Zagorskis, P. Zelba.

Kauno miesto muziejus pristato AB „Maistas“ laišką, skirtą žurnalo „Ekonomika“ redaktoriui Albinui Rimkai.

Laiške, atspausdintame 1937 m. rugsėjo 6 d. ant firminio įmonės blanko, rašoma: „Jungdami priede išleistą mūsų krautuvių tarnautojams pamokslinti knygelę „Mėsos pardavėjas“, turime garbę maloniai Tamstą prašyti, Tamstos redaguojamame laikraštyje ją paminėti.“ Laiškas pažymėtas akcinės bendrovės „Maistas“ antspaudu. Pirmas iš dviejų parašų – paties knygos redaktoriaus Kazio Sruogos.

Po mėnesio, spalio 1 d. „Verslo“ numerio pirmajame ir trečiajame puslapiuose jau skelbiama nemenka ištrauka iš knygos „Mėsos pardavėjas“ – menininko dekoratoriaus J. Zagorskio straipsnis „Krautuvių vitrinos įrengimas ir puošimas“, kuriame aptariama vitrinos svarba reklamuojant gaminius, rekomenduojama jos struktūra, apšvietimas, prekių parinkinimas ir išdėliojimas, kainos ir užrašai.

FacebookMessengerEmailTwitterCopy Link