Paroda

Nuo kaliošų iki gorseto – reklama XX a. 3–4 deš. teatro programose ir libretuose

Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje pateikiamas toks reklamos apibrėžimas: reklama – tai bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, skirta paveikti žmones taip, kad jų elgsena atitiktų šios informacijos užsakovo tikslus. Ir iš tiesų, gyvename pasaulyje, kuriame reklamos tiek daug, kad dažnai jos netgi nepastebime, o jei ir pastebime – nesureikšminame. Šiandien reklama transliuojama visais įmanomais kanalais, o šie skirstomi į du tipus – tradiciniai ir netradiciniai. Tradiciniams reklamos kanalams priskiriama spauda, įvairios brošiūros, plakatai, skrajutės, lauko stendai, radijas, televizija ir interneto portalai. Netradiciniais reklamos sklaidos kanalais laikoma tai, kas nepatenka į masinės komunikacijos priemones. Šiam tipui priskiriamos vitrinos, iškabos, renginiai ir konferencijos. Iš esmės reklamos objektu gali tapti bet kas – nuo maišelio ar rūbo iki viešojo transporto.

Jau nuo XIX a. vidurio reklama padeda spręsti apie šalies gyvenimą bei ekonominę gerovę – kuo daugiau ir įvairesnės reklamos matome, tuo daugiau produkcijos pagaminama, importuojama ir parduodama. Pirmosios Lietuvos Respublikos laikotarpiu reklamos spaudoje taip pat proporcingai daugėjo, ji tapo vis įvairesnė. Tiesa, ne tik savo išvaizda, bet ir siūlomų prekių ir paslaugų gausa. Šio laikmečio fizinė reklaminių skelbimų išvaizda gana kukli, reklamos dažniausiai nespalvotos, vyrauja pieštiniai paveikslėliai arba vien žodinio tipo reklamos, kurios dažniausiai spausdintos periodinėje ir kitoje spaudoje. Kauno miesto muziejaus Miko ir Kipro Petrauskų skyriaus rinkinyje saugoma kiek daugiau nei du šimtai Valstybės ir Dramos teatro programų bei libretų, šiek tiek mažiau nei pusėje jų išspausdinta vienokios ar kitokios reklamos, jos išvaizda būdinga pirmajai Lietuvos Respublikai.

Parodą parengė Kauno miesto muziejaus Miko ir Kipro Petrauskų skyriaus muziejininkė Irma Grigaitytė

FacebookMessengerEmailTwitterCopy Link