Įrašas

Iš Miko gyvenimo: jubiliejinių metų pabaiga

2023 metai buvo ypatingi – minėjome muziko Miko Petrausko 150-ąsias gimimo metines. Labiausiai žinomas kaip kompozitorius, M. Petrauskas dar buvo ir dainininkas, vargonininkas, pedagogas ir, bene svarbiausia, pirmosios lietuviškos operos „Birutė“, sukurtos ir pastatytos dar 1906 m., autorius. Po sėkmingos premjeros muzikui teko pasitraukti iš Lietuvos bei carinės Rusijos imperijos teritorijos. Jis patraukė į Jungtines Amerikos Valstijas, čia praleido produktyviausius gyvenimo metus – rūpinosi lietuvių išeivių švietimu, kūrė ir statė operetes, būrė chorus bei orkestrus, koncertavo. Visus metus rubrikoje „Iš Miko gyvenimo“ pristatinėjome Kauno miesto muziejaus M. ir K. Petrauskų skyriaus rinkinyje saugomus įdomiausius eksponatus, pasakojančius apie įvairius kompozitoriaus gyvenimo ir kūrybos aspektus. Šiandien rubrikoje kviečiame juos prisiminti.

M. Petrauskas, Bostonas, XX a. I p.

1873 m. spalio 13 d. gimęs M. Petrauskas pirmąsias muzikines žinias įgijo iš tėvų – motina įskiepijo meilę liaudies menui, tėvas supažindino su vargonavimo menu. Kaip ir dauguma to meto muzikalių jaunuolių, Mikas muziko kelią pradėjo kaip vargonininkas. Po metus trukusių mokslų Rokiškio vargonininkų mokykloje būsimasis kompozitorius keletą metų dirbo savarankiškai. 1901 m. išvyko studijuoti dainavimo Peterburgo konservatorijoje, ją baigė 1906 m. – tais pačiais metais įvyko ir pirmosios kompozitoriaus operos „Birutė“ premjera. Po premjeros išvykęs iš Lietuvos M. Petrauskas vedė Stasę Kuraitytę, su kuria susilaukė sūnaus Adakario (1909 m.). Norėdamas dirbti Lietuvai ir lietuviams, kompozitorius išvyko už Atlanto, čia su pertraukomis gyveno iki 1930 m. Į JAV turėjo atvykti ir Stasė su sūneliu, tačiau sutrukdė prasidėjęs Pirmasis pasaulinis karas bei moters liga. S. Petrauskienė mirė 1920 m. taip ir nenuvykusi į Ameriką, o Adakrį priglaudė jaunesniojo M. Petrausko brolio Kipro šeima.

M. Petrauskas savo darbo kabinete, prie pianino. KMM fondai

Koncertuodamas įvairiuose miestuose M. Petrauskas pamatė išeivių poreikius – tai buvo muzikinių žinių neturintys, bet didelį tėvynės ilgesį jaučiantys lietuviai. Ir būtent daina galėjo padėti tą ilgesį numalšinti. Kompozitorius yra pasakęs: „Muzika paguodžia nelaimėje, <…> muzika suteikia smegenims gerą pailsį po nuovargio, sustiprina ir atnaujina mintis.“ Tikėdamas muzikos svarba ir galia, M. Petrauskas ėmėsi išeivių muzikinio švietimo: būrė chorus, įsteigė primąją lietuvišką konservatoriją JAV, ėmė leisti savo kūrybą, rašė ir statė operetes, kurios sudaro didelę kompozitoriaus kūrybinio palikimo dalį. Jis taip pat kūrė autorines ir harmonizavo liaudies dainas, parašė dvi lietuviškais motyvais paremtas operas „Birutę“ ir „Eglę“.

FacebookMessengerEmailTwitterCopy Link