Įrašas

Iš Miko gyvenimo: kukuliai

Šiais metais minime muziko Miko Petrausko 150-ąsias gimimo metines. Vargonininkas, kompozitorius, dainininkas, pedagogas ir pirmosios lietuviškos operos „Birutė“ kūrėjas – visa tai būtina paminėti, kalbant apie M. Petrauską. Kompozitorius produktyviausius gyvenimo metus praleido Jungtinėse Amerikos Valstijose, čia rūpinosi emigracijoje gyvenusių lietuvių išsilavinimu, būrė chorus ir muzikos draugijas, įkūrė lietuvių muzikos konservatoriją, rašė ir statė operetes. Kauno miesto muziejaus M. ir K. Petrauskų skyriaus rinkinyje saugomi įvairūs muzikui priklausę daiktai. Šiais metais norime pristatyti įdomiausius iš jų.

Kompozitoriaus Miko Petrausko užrašų sąsiuvinis. XX a. 3–4 deš. E. Adomulytės nuotrauka. KMM fondai.

Užaugęs muzikos pilnoje aplinkoje – tėvas buvo vargonininkas, o motina – puikaus balso choro giesmininkė, M. Petrauskas manė, jog muzikos mokytis privalu kiekvienam. Nuo mažens pripratęs girdėti motinos dainuotas lietuvių liaudies dainas, ypač vertino liaudies meną. M. Petrauskas teigė, kad, turėdami tokį gausų turtą muzikos srityje, turime jį išlaikyti: muzikai turi rinkti ir harmonizuoti liaudies dainas, o visuomenė – jas dainuoti. Todėl nenuostabu, jog didžiausią muzikinį kompozitoriaus palikimą sudaro daugiau kaip 200 originalių ir harmonizuotų liaudies dainų.

M. Petrausko gaidos – rankraštis „Atneša diedas kukulių viedrą“. KMM fondai.

Šiandien pristatome vieną jų – harmonizuotos zanavykų liaudies dainos „Atneša diedas kukulių viedrą“ rankraštį. Gaidos užrašytos ant natų popieriaus, viršuje nurodoma, kad kūrinį „padainavo Stankienė, Brooklyne“. Taip pat matomas užrašas „štukaunai“. Tai reiškia, jog dainą derėtų atlikti linksmai, smagiai ir su gera nuotaika. Kukulius galime išvysti ir viename iš kompozitoriaus užrašų, pristatytų praeitame įraše. Rudame sąsiuvinyje matome lapelį su ranka užrašytu linksmu pamokymu, kad geriausia mokytis lietuvių kalbos sekasi išalkus, kartojant „aš valgau kukulius, tu valgai kukulius…“.

Fragmentas iš M. Petrausko užrašų sąsiuvinio. XX a. 3–4 deš. KMM fondai.

Kauno miesto muziejaus M. ir K. Petrauskų skyriaus muziejininkė Irma Grigaitytė

FacebookMessengerEmailTwitterCopy Link