Įrašas

Iš Miko gyvenimo: laiškai panelei Elenai

Šiais metais minime muziko Miko Petrausko 150-ąsias gimimo metines. Vargonininkas, kompozitorius, dainininkas, pedagogas ir pirmosios lietuviškos operos kūrėjas – visa tai būtina paminėti kalbant apie M. Petrauską. Kompozitorius produktyviausius gyvenimo metus praleido Jungtinėse Amerikos Valstijose, čia rūpinosi emigracijoje gyvenusių lietuvių išsilavinimu, rašė ir statė operetes. Kauno miesto muziejaus M. ir K. Petrauskų skyriaus rinkinyje saugomi įvairūs muzikui priklausę daiktai. Šiais metais norime pristatyti įdomiausius.

Iki atsirandant dabartinėms susisiekimo priemonėms, kai su norimu žmogumi galime susisiekti vos per keletą sekundžių, nepriklausomai nuo to, kuriame pasaulio kampelyje esame, bene pagrindinė bendravimo priemonė buvo laiškai bei atvirlaiškiai. Jų muziejaus rinkiniuose saugoma itin daug. Laiškai, kaip ir dienoraščiai bei užrašai, suteikia galimybę pažinti juos rašiusį asmenį, išgyventi jį užplūdusias emocijas, sužinoti apie kasdienius įpročius, darbus ir pomėgius. Šiandien rubrikoje kviečiame susipažinti su M. Petrausko laiškais, rašytais 1926–1928 metais, panelei Elenai Vasiliauskaitei.

M. Petrausko laiško, rašyto E. Vasiliauskaitei, vokas. Jungtinės Amerikos Valstijos, 1928 m. Kauno miesto muziejaus fondai

Iš viso muziejaus rinkinyje saugoma 13 E. Vasiliauskaitei rašytų laiškų. Kas gi buvo ši moteris? Tikėtina, jog Mikas ir Elena susipažino Jungtinėse Amerikos Valstijose – laiškai siųsti į Baltimorę. Elena buvo M. Petrausko pagalbininkė leidybos reikalais – laiškuose kompozitorius mini siunčiamus operečių rankraščius, kuriuos reikia perrašyti – surinkti mašinėle. Kituose laiškuose dėkoja už jau atspausdintas knygeles. Laiškų pabaigoje perduodami linkėjimai visam chorui, visoms panelėms ir damoms leidžia daryti prielaidą, jog Elena galėjo būti vieno iš išeivijoje M. Petrausko suburtų chorų narė. Taip pat laiškuose Mikas dažnai rašydavo apie darbinę veiklą – planuojamas statyti operetes, rengiamus naujus rankraščius, įvykusių pastatymų sėkmę.

M. Petrausko laiškas, rašytas E. Vasiliauskaitei. Jungtinės Amerikos Valstijos, 1927 m. Kauno miesto muziejaus fondai

O ką iš laiškų sužinome apie patį kompozitorių? Didelę ir reikšmingą dalį M. Petrausko gyvenime užėmė profesinė veikla, tad ją dažnai ir minėdavo. Vienas ryškiausių akcentų – Miko kaip mokytojo vaidmuo. Pasak jo, „viskas eina gera vaga – mokinu ir mokinu“, o kitame laiške kompozitorius mini turintis beveik 40 mokinių per savaitę. Taip pat aptinkame informacijos apie muziko pomėgius bei vertinamas kito žmogaus savybes. Laisvu laiku jis mėgsta keliauti į „viešąjį knygyną“ (biblioteką) bei džiaugiasi,kad gyvenamąja vieta dalinasi su daktaru Jonaičiu: „Vyras jis geras ir man patinka, nes jis nerūko ir gert veik negeria“.

M. Petrausko laiškas, rašytas E. Vasiliauskaitei. Jungtinės Amerikos Valstijos, 1927 m. Kauno miesto muziejaus fondai

Kauno miesto muziejaus M. ir K. Petrauskų skyriaus muziejininkė Irma Grigaitytė

FacebookMessengerEmailTwitterCopy Link