Įrašas

Iš Miko gyvenimo: sąsiuviniai

2023 m. rugsėjo 13 d. minėsime Miko Petrausko 150-ąsias gimimo metines. Vargonininkas, kompozitorius, dainininkas, pedagogas bei pirmosios lietuviškos operos „Birutė“ kūrėjas – visa tai būtina paminėti, kalbant apie M. Petrauską, kuris produktyviausius gyvenimo metus praleidęs Jungtinėse Amerikos Valstijose ir čia rūpinosi emigracijoje gyvenusių lietuvių išsilavinimu, būrė chorus ir muzikos draugijas, įkūrė lietuvių muzikos konservatoriją, kūrė ir statė operetes.

Mikas Petrauskas. Bostonas, XX a. 3 deš. KMM fondai.

Kauno miesto muziejaus M. ir K. Petrauskų rinkinyje saugomi šiam muzikui priklausę įvairūs daiktai – kūrinių eskizai ir rankraščiai, leidiniai, knygos, užrašai, laiškai, įvairios fotografijos. Tarp eksponatų – tik keletas išlikusių asmeninių daiktų – automatinis pieštukas, dirigento batuta, konservatorijos antspaudas. Natūralu, jog mums labiausiai žinoma ši jo gyvenimo dalis, kuri vargu ar atspindi visą jo asmenybę. Šiais metais norime pristatyti įdomesnius muziko paveldo objektus.

Kompozitoriaus Miko Petrausko užrašų sąsiuviniai. XX a. 3-4 deš. E. Adomulytės nuotrauka. Kauno miesto muziejaus fondai.

Pristatymą norime pradėti dviem M. Petrausko užrašų sąsiuviniais, rašytais ir klijuotais, tikėtina, XX a. 3–4 dešimtmečiuose. Liniuoti, stori sąsiuviniai mažai kuo skiriasi. Vienas jų, mėlynu viršelu su aukso spalvos įspaudu „Compositions“, pažymėtas užrašu „Mano vertimai“, nurodant kelis miestus – Bostonas, Kaunas, Vilnius, čia daugiausia įrašų ranka. Antrojo, rudo sąsiuvinio, taip pat su įspaudu „Compositions“, viršelyje priklijuotas lapelis su daliniu sąsiuvinio turiniu, sąsiuvinyje tarp įrašų ranka yra daugybė iškarpų ir įklijų. Nors sąsiuvinių viršeliai skelbia, kad čia – kūriniai, juose nėra naujų kūrinių užuomazgų ar planuojamų harmonizuoti liaudies dainų.

Kompozitoriaus Miko Petrausko užrašų sąsiuviniai. XX a. 3-4 deš. E. Adomulytės nuotrauka. Kauno miesto muziejaus fondai.

Abu sąsiuviniai atskleidžia kompozitoriaus visapusišką domėjimąsi pasauliu. Čia yra ranka perrašyta poezija, jį sudominę pasaulio įvykiai, įvairūs straipsniai, iškarpos iš kalendorių su linksmais anekdotais ir netgi patarimais, kaip pagerinti tabako skonį, išsami, per keletą puslapių besitęsianti keisčiausių vardų kolekcija, žymių žmonių pasisakymų bei įvairių tautų liaudies išminties.

FacebookMessengerEmailTwitterCopy Link