Įrašas

Iš Miko gyvenimo: vardai

Šiais metais minime muziko Miko Petrausko 150-ąsias gimimo metines. Vargonininkas, kompozitorius, dainininkas, pedagogas ir pirmosios lietuviškos operos „Birutė“ kūrėjas – visa tai būtina paminėti, kalbant apie M. Petrauską. Kompozitorius produktyviausius gyvenimo metus praleido Jungtinėse Amerikos Valstijose, čia rūpinosi emigracijoje gyvenusių lietuvių išsilavinimu, būrė chorus ir muzikos draugijas, įkūrė lietuvių muzikos konservatoriją, rašė ir statė operetes. Kauno miesto muziejaus M. ir K. Petrauskų skyriaus rinkinyje saugomi įvairūs muzikui priklausę daiktai. Šiais metais norime pristatyti įdomiausius.

Mikas Petrauskas. Bostonas, XX a. 3 deš. KMM fondai.

Šiandien pristatome dar vieną M. Petrausko užrašų sąsiuvinio fragmentą – lietuviškų vardų kolekciją. Kompozitorius mėgo iš kalendorių išsirašyti ne tik įvairias citatas ar patikusius nutikimus, bet ir vardus, ypač retus. Mėlynajame sąsiuvinyje matome net 5 jų puslapius, rašytus nuo sausio 1-osios iki gegužės 1-osios. Šiuose puslapiuose galime aptikti pačių įvairiausių vardų: nuo Vytauto ar Kęstučio iki Nikomedžio, Kriežgailos, Burkvydo ar Stulgio, nuo Gintės ar Dalios iki Dirizelės, Toibūdos ar Sklodės. Kartais prie vardų prirašyta ir tiksli vardadienio data, pavyzdžiui, Sofija – balandžio 30 d., su prierašu „p. Smetonienė“.

Matyt, neatsitiktinai dviem savo vaikams kompozitorius davė itin retai girdimus vardus – Adakris ir Protelė. Vieną iš vardų, Adakrio, randame mėlynajame sąsiuvinyje, kovo mėnesį.

FacebookMessengerEmailTwitterCopy Link