Video

Liaudies muzikantų istorijos: Albinas Vaškevičius

Liaudies muzikantai yra lietuviškosios kultūros puoselėtojai, per savo patirtį liudijantys tautos istoriją. Jie yra muziejaus eksponatų dovanotojai, muzikos pateikėjai, žinių apie liaudies kultūrą šaltiniai. Tad jų pasakojamos ir kartais itin jautriai „išdainuojamos, išgrojamos“ istorijos yra įdomios ne tik muzikos mylėtojams, bet ir norintiesiems atrasti kuo daugiau praeities bei dabarties pasaulio spalvų, skirtingų požiūrių į tai, kas mus supa.

Liaudies muzikantų istorijos liudija praeitį, bet kartu atskleidžia ir šiuolaikinio žmogaus santykį su liaudies muzika. Kiekvieno muzikanto atveju tas santykis yra skirtingas: vieni groja tiesiog norėdami prisiminti įspūdingas jaunas dienas, kiti – siekdami per muziką atrasti ryšį su savo protėviais, treti taip myli ir puoselėja lietuvių kultūrą, liaudies muziką, kad be jos neįsivaizduoja savo gyvenimo, o muzika jiems padeda susitapatinti su savo tauta. Ši vaizdo siužetų serija pristato skirtingo amžiaus, skirtingų patirčių turinčius muzikantus ir jų santykį su liaudies muzika.

Albinas Vaškevičius – liaudies muzikantas armonikininkas. Folkloro judėjime Albinas Vaškevičius dalyvauja nuo pat jo pradžios – 1973 m. pavasario. Dalyvavo pirmosiose etnografinėse ekspedicijose, kraštotyrininkų vakaronėse. Dabar Albinas yra Kauno r. Garliavos folkloro ansamblio „Gegutala“ narys, vienas pagrindinių Kauno miesto muziejuje vykstančių lietuviškų šokių vakarų muzikantų.

Vaizdo siužetų seriją iš dalies finansavo:

FacebookMessengerEmailTwitterCopy Link