Video

Liaudies muzikantų istorijos: Vladas Chockevičius

Liaudies muzikantai yra lietuviškosios kultūros puoselėtojai, per savo patirtį liudijantys tautos istoriją. Jie yra muziejaus eksponatų dovanotojai, muzikos pateikėjai, žinių apie liaudies kultūrą šaltiniai. Tad jų pasakojamos ir kartais itin jautriai „išdainuojamos, išgrojamos“ istorijos yra įdomios ne tik muzikos mylėtojams, bet ir norintiesiems atrasti kuo daugiau praeities bei dabarties pasaulio spalvų, skirtingų požiūrių į tai, kas mus supa.

Liaudies muzikantų istorijos liudija praeitį, bet kartu atskleidžia ir šiuolaikinio žmogaus santykį su liaudies muzika. Kiekvieno muzikanto atveju tas santykis yra skirtingas: vieni groja tiesiog norėdami prisiminti įspūdingas jaunas dienas, kiti – siekdami per muziką atrasti ryšį su savo protėviais, treti taip myli ir puoselėja lietuvių kultūrą, liaudies muziką, kad be jos neįsivaizduoja savo gyvenimo, o muzika jiems padeda susitapatinti su savo tauta. Ši vaizdo siužetų serija pristato skirtingo amžiaus, skirtingų patirčių turinčius muzikantus ir jų santykį su liaudies muzika.

Vladas Chockevičius – liaudies muzikantas, bandonininkas bei kanklių meistras. Nuo 1979 metų dainavo tokiuose vyrų choruose kaip „Kėdainių choras“, „Perkūnas“, „Varpelis“. Daugiau nei 20 metų pragyvenęs Didžiojoje Britanijoje, Londone, įkūrė kapelą „Kunsaka“, kuri aktyviai koncertavo lietuvių išeivių organizuojamose šventėse. Taip pat yra ilgametis Londono lietuvių folkloro ansamblio „Saduto“ narys. Grįžęs gyventi į Lietuvą 2018 m. išleido solinį albumą „Londone valsas skambės“.

Vaizdo siužetų seriją iš dalies finansavo:

FacebookMessengerEmailTwitterCopy Link