Įrašas

Pilies gynėjo ginklai. Arkbalista

Šis mūsų pasakojimas yra skirtas vienam iš viduramžių artilerijos ginklų aptarti. Tai karo mašina – arkbalista, kuri, pasak istorinių šaltinių, buvo naudota ir XIV a. Kauno pilies šturmo metu.

Tyrinėdami Kauno pilį archeologai surado keletą didelių gabaritų geležinių strėlių antgalių, kurie priskiriami viduramžių svaidomosios karo mašinos arkbalistos strėlėms. Kauno pilies teritorijoje buvo rasta ir akmeninių sviedinių, kuriuos taip pat galima būtų priskirti prie būtent tokių karo mašinų amunicijos.

Šiandieniniai viduramžių karo meno ir ginkluotės tyrinėtojai įvairias XIII–XV a. karo mašinas vadina bendriniu artilerijos pavadinimu ir skirsto į atskiras grupes / kategorijas, kurias sujungia šių mašinų funkciniai veikimo principai.

Arkbalista, arba sunkusis arbaletas, savo sudėtinėmis dalimis yra analogiškas ginklas arbaletui, tik kur kas didesnių gabaritų, ir priskiriamas neurobalistinių svaidomųjų karo mašinų kategorijai. Rašytiniuose šaltiniuose pasitaiko įvairiausių jo pavadinimų: espringola, mangonel, patherellus.

FacebookMessengerEmailTwitterCopy Link