Pirmosios naujos valiutos laidos 60 centų pašto ženklas

Pirmieji Nepriklausomos Lietuvos pašto ženklai buvo išleisti 1918 m. gruodžio 25-osios naktį Vilniuje, Martyno Kuktos spaustuvėje. Nors pirmieji pašto ženklai atrodė labai kukliai, atspausdinti ant laikraštinio popieriaus, tačiau jie skelbė pasauliui  apie naują nepriklausomą valstybę – Lietuvą. Nepaisant pirmųjų sunkumų, pašto ženklų leidyba Lietuvoje sparčiai plėtojosi ir greitai įgijo pripažinimą pasauliniuose filatelijos kataloguose. 1918–1940 m. laikotarpiu pašto ženklus kūrė geriausi Lietuvos menininkai: A. Varnas, A. Žmuidzinavičius, J. Buračas, A. Galdikas, A. Bučas, J. Burba, V. Dobužinskis, P. Galaunė, V. Jomantas, P. Rimša, J. Steponavičius, K. Šimonis, D. Tarabildienė ir kiti dailininkai.

FacebookMessengerEmailTwitterCopy Link