Įrašas

Vive la France! Kunigaikštytės Oginskytės ir Jean-Jacques Rousseau

Prancūzijos ir ypač Paryžiaus vardas dažnas Kauno miesto muziejaus M. ir K. Petrauskų skyriaus fonduose – juk Paryžiuje 1926 m. K. Petrausko kūrybinės veiklos jubiliejui buvo siūti R. Wagnerio op. „Lohengrinas“ kostiumai, Prancūzijoje Valstybės teatro solistai tobulinosi ir poilsiavo. Fonduose gausu jų studijas ir poilsį liudijančių fotografijų, laiškų, programų, gaidų ir knygų. Tarp prancūziškų eksponatų – ir įvairios XVIII–XIX a. dvarų gaidos, muziejui perduotos iš KPI, buvusios VDU, bibliotekos, į kurią pateko iš Lietuvos centrinio knygyno, Pirmosios Lietuvos Respublikos laikotarpiu kaupusio leidinius ir rankraščius iš nusavintų, apleistų dvarų bei buvusių carinių institucijų bibliotekas.

Prancūzija Europoje įsitvirtino kaip kultūros, meno, tolerancijos ir laisvos dvasios šalis, o 1830–1831 ir 1863 metų sukilėliams – kaip valstybė, supratusi laisvės trokštančias lietuvių, lenkų, baltarusių ir ukrainiečių tautas.

Ši istorija apie gaidas, susijusias su kunigaikščio, politiko ir kompozitoriaus Mykolo Kleopo Oginskio (1765–1833) paveldu Kauno miesto muziejaus fonduose. Apie vieną rankraštį, gaidas, dedikuotas kunigaikštytei Oginskytei, anksčiau rašėme Muziejaus trečiadienio rubrikoje.

FacebookMessengerEmailTwitterCopy Link