Įrašas

Apie atostogas svajojant. Kas, kaip ir kur?

Lietuvoje jau visiška vasarą, tad tikriausiai visi turi patvirtintus atostogų planus. Žinoma, šiais metais sunkoka planuoti atostogas užsienyje, tačiau juk turime puikiausią  pajūrį, ežerus, upes, kaimo sodybas. Regis, net nereikia per daug nutolti nuo Kauno – pakanka sėsti ant dviračio ir minti į Kulautuvą ar Kačerginę! Beje, taip pat „kukliai“ atostogas planavo Lietuvos kūrėjai. „Kukliai“, nes 1928 ir 1933 metais „7 meno dienų“ žurnalistams menininkai pasakojo apie atostogas ne tik Lietuvoje, bet ir Paryžiuje, Juan les Pins kurorte Pietų Prancūzijoje, prie Viduržemio jūros ir Karlsbado kurorte (apie tai galite paskaityti čia), o štai 1932 metų žurnalo „Bangos“ Nr. 21 dažniausiai minėjo Kačerginę, Palangą, Birštoną, gimtąjį kaimą ir ežerus. Taigi nėra ko liūdėti ir mums.

Kaip rašo žurnalistas, „Artinasi birželio ir liepos mėnesio gražiausios dienos. Kiekvienas menininkas, vaidenęs teatro scenoje, sėdėjęs prie tapomo paveikslo, lipdomos skulptūros ar popieriais apkrauto stalo, susimąsto, kur ir kaip geriausiai sunaudoti gamtos teikiamus malonumus ir atgauti energiją.

Žurnalas kreipėsi į „žinomesnius“ menininkus, rašytojus, žurnalistus.  Tarp tų „žinomesnių“ – didžioji dalis rašytojų, žurnalistai, dailininkai, kiek mažiau teatralų ir du kompozitoriai.

Kaip matyti iš sąrašo, žurnalistui rūpėjo daugiausia vyrai, o visos (net keturios!) pakalbintos moterys buvo teatralės. Teofilija Vaičiūnienė nori važiuoti į Palangą, bet dar reikės susitarti su vyru, kuris „tikina, kad ekonominė krizė, nesą pinigų“. Žinomas rašytojas Petras Vaičiūnas nenori niekur kitur, tik į Palangą! – „užsienio kurortai dėl manęs gali būti ramūs“. Kita dramos artistė Ona Kurmytė vasaroti žada Kulautuvoje. Nastės Jurašiūnaitės planus žurnalistas sužinojo iš „labai patikimo žmogaus“ – jos keliai veda į Kačerginę. O vienintelė pakalbinta operos solistė Marijona Rakauskaitė važiuos į Zarasų apskritį žvejoti! Kur vasaros kiti teatralai? Kipras Petrauskas su Ipolitu Nagrodskiu (vėliau Nauragiu) automobiliu važinės po Lietuvą, koncertuos ir, žinoma, žvejos bei medžios. Antanas Sodeika pabrėžia, jog negali pakęsti Kauno, tad „kuo greičiausiai“ išvažiuos link Zarasų – čia gyvens gražiame pušyne ir žvejos: „Kaip tik ateina vasara, aš būtinai susergu žuvų gaudymo liga.“ Bet žada apsilankyti ir Palangoje. Stasys Sodeika važiuos į Birštoną: „Kas nori pailsėti, tam Birštone geriausia vieta.“ Aleksandras Kutkauskas (Kutkus) keliaus į Kretkampį ir, „aiškus dalykas“, – į Palangą. O Petras Oleka – į Kačerginę. Ten pat atostogaus ir dramos aktorius Viktoras Dineika, nes sezonas buvo bjaurus, tad Kačerginėje išbus visą vasarą.

FacebookMessengerEmailTwitterCopy Link