Įrašas

Kanklės – tautinio identiteto simbolis

XX a. pradžioje kanklės tapo tautinio identiteto simboliu. Pradėjo steigtis kanklių ansambliai, kanklėmis imta groti ne tik liaudies muziką, bet ir naujai kuriamą tautinės muzikos repertuarą. Kanklių meistrai pradėjo tobulinti kankles, gaminti jas su daugiau stygų. Tuomet kankles meistrai dekoravo juostų raštais, pasitaikydavo ir tautinės simbolikos (Gedimino stulpai). XX a. antroje pusėje šalia juostų raštų buvo labai pageidaujamas dekoras ąžuolo šakelių, Gedimino pilies piešiniais.

FacebookMessengerEmailTwitterCopy Link