Įrašas

Pirmosios vestuvės Kauno rotušėje

Kauno miesto „baltojoje gulbėje“ vestuvių ceremonijos vyksta iki šiol. O prasidėjo jos Kauno rotušėje 1973 metais…

1965–1973 m. Kauno rotušėje vyko didelės apimties restauracijos darbai, po kurių čia nuolatinę veiklą pradėjo Kauno miesto civilinės metrikacijos skyrius (CMS). Pirmosios vestuvės miesto Rotušėje įvyko 1973 m. gruodžio 30 d., o jų nuotrauką su kita privalomąja ataskaitine medžiaga Kauno miesto CMS išsiuntė respublikinei valdybai. Tuo metu naujai kurtos ir iš senųjų papročių kombinuotos „civilinės apeigos“ ir jas papildanti atributika turėjo atlikti kovos su Katalikų bažnyčios ir kitų konfesijų įtaka vaidmenį. Prieš įteikdamas pasirašytą ir antspauduotą sutuoktuvių liudijimą skyriaus vedėjas skaitydavo ilgą priesaikos tekstą, kurio pirminiame variante, pavyzdžiui, buvo minima:

„Visos žmonijos laimei ir taikos labui stiprinkite ir gausinkite tarybinę šeimą, kiekviename žingsnyje kovokite už jos sveiką buitį, sąžiningai vykdykite tėvo ir motinos pareigas, auklėkite savo vaikus sąmoningais komunistinės visuomenės kūrėjais, liepsningais savo krašto patriotais, mylinčiais Tėvynę ir darbą. […] Niekada neužmirškite Jums duotų priesakų, eidami Lenino nurodytu keliu, tvirtai ir garbingai Jūs ištesėkite tuos priesakus“.

(Iš 1959 m. gegužės 12 d. Lietuvos TSR Teisingumo ministro pavaduotojo pažymos Nr. XII-455)

Vestuvių ceremonija Kauno rotušėje, 1973 metai. Autorius nežinomas. Kauno miesto muziejaus fondai

Prasidėjus Sąjūdžiui pertvarkos palietė ir santuokų ceremonijų tvarką, apvalant ją nuo primestų komunistinės ideologijos elementų. Gausų civilinės metrikacijos archyvą su šia nuotrauka nuo sunaikinimo išsaugojęs Kauno rotušės ceremonmeisteris Kęstutis Ignatavičius dabar perduoda jį Kauno miesto muziejui.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas Rokas Sinkevičius

FacebookMessengerEmailTwitterCopy Link