Įrašas

Eksponatas nuo žurnalinio staliuko. JAV lietuvių žurnalas „Margutis“

Dar ne taip seniai, pandemijos įkarštyje, kultūrininkai dalijosi raginimais remti, t. y. prenumeruoti, kultūrinę spaudą. Kai kurie kultūriniai leidiniai savo kelią pradėjo dar Pirmosios Lietuvos Respublikos laikais. O juk poreikis išsilaikyti buvo visada. Šiandien smagu pavartyti ano meto spaudą, paanalizuoti reklamas. Jų buvo tik šiek tiek mažiau nei šių dienų laisvalaikio žurnaluose, be to, ano meto kultūriniai žurnalai nesigėdijo reklamuoti aktualiausių prekių – net pėdkelnių ar korsetų. Taip pat ragino prenumeruoti, kad norimas leidinys ateitų „tvarkingai“.

JAV lietuvių išeivijos mėnesinis žurnalas „Margutis“ buvo leidžiamas Čikagoje 1928–1965 metais (1932–1947 metais dvisavaitinis). Savo veiklos pradžioje „Margutis“ prisistatė kaip „muzikos, dainų, juoko, teatro ir visokologijos“ mėnraštis, spausdinantis net ir gaidas. Vėliau, karo ir pokario metu, žurnalas tapo tautinės krypties kultūros ir politikos, o leidimo pabaigoje – liberaliu kultūros žurnalu. Jį įsteigė ir iki mirties redagavo kompozitorius Antanas Vanagaitis, apie kurio daugialypę veiklą vertėtų papasakoti atskirai. Po 1949 m. žurnalą leido Lilija Vanagaitienė.

Kauno miesto muziejaus fonduose saugoma 12 žurnalo „Margutis“ numerių, leistų 1928–1956 metais. Šiandien mūsų taikinys – 1955 metų lapkričio numeris, sudominęs viršelio nuotrauka, kurioje – Kunigaikštienės Birutės draugijos nariai su Garbės pirmininke Sofija Smetoniene, švenčiant draugijos dešimtmetį 1935 metais.

FacebookMessengerEmailTwitterCopy Link