Įrašas

Opera ir baletas Valstybės teatre

Nuo senų laikų mėgėjams skirti sceniniai-vokaliniai veikalai (tiksliau – vaidinimai su muzika) buvo neatsiejama teatro ir muzikos sąjūdžio dalis Lietuvoje bei lietuvių išeivijos bendruomenėse. Lietuvišką operą bandė kurti Vydūnas, Č. Sasnauskas, M. K. Čiurlionis, J. Tallat-Kelpša, o pirmasis operą „Birutė“ sukūrė ir 1906 m. lapkričio 6 d. Vilniuje pastatė M. Petrauskas.

Miko Petrausko opera „Birutė“, įėjusi į Lietuvos muzikos istoriją kaip pirmoji lietuviška opera, Valstybės teatre buvo pastatyta 1921 m. vasario 16 d. Ją dirigavo J. Tallat-Kelpša, režisierius – K. Glinskis, dailininkai – A. Varnas, P. Kalpokas ir P. Galaunė.

Antrosios M. Petrausko operos „Eglė žalčių karalienė“ premjera įvyko JAV, Bostone, 1924 m. Joje Žilvino vaidmenį atliko pats M. Petrauskas. Šis jau sudėtingesnis veikalas Valstybės teatre pastatytas po autoriaus mirties, 1939 m., kompozitoriui, chorvedžiui ir teatro sufleriui J. Dambrauskui atlikus didelę redakciją. Operą pastatė S. Dautartas, dirigavo J. Dambrauskas, scenografiją sukūrė L. Truikys.

Kompozitoriaus, altininko Jurgio Karnavičiaus (1884–1941) vertingiausios operos – „Gražina“ ir „Radvila Perkūnas“ buvo sukurtos Lietuvoje. Opera „Gražina“ (K. Inčiūros libretas pagal A. Mickevičiaus dramą) Valstybės teatre pastatyta 1933 m. vasario 16 d. Dirigavo M. Bukša, režisierius – P. Oleka, dailininkas – A. Galdikas. Operos „Radvila Perkūnas“ premjera įvyko 1937 m. vasario 15 d. Dirigavo M. Bukša, režisierius – P. Oleka, dailininkas – M. Dobužinskis.

Pagal K. Inčiūros libretą sukurta pirmoji Antano Račiūno (1905–1984) opera „Trys talismanai“ buvo pastatyta 1936 m. kovo 19 d., jam baigiant kompozicijos studijas pas J. Gruodį. Operą dirigavo M. Bukša, režisierius – T. Pavlovskis, dailininkas – L. Truikys.

FacebookMessengerEmailTwitterCopy Link