Įrašas

Idealogijos ženklai stalinizmo laikų Kauno nuotraukose

Pristatome retas 1947–1954 m. nuotraukas iš Kauno miesto savivaldybės Miesto planavimo ir architektūros skyriuje išsaugoto albumo. Kokie ideologijos ženklai atsispindi šiose stalinizmo laikų Kauno nuotraukose?

Nauja 1944 m. okupacija sugrąžino sovietinę vienpartinę diktatūrą, pajungusią visas pagrindines viešo gyvenimo sritis valstybinei propagandai skleisti, vienmintingumui ir paklusnumui ugdyti. Sovietiniais simboliais, vadų portretais ir šūkiais išmargintos gatvės turėjo liudyti visuotinį šios santvarkos palaikymą.

Gyvenimas buvo įrėmintas naujoje laiko sampratoje, kurią žymėjo viena kitą keičiančios sovietinės šventės, per kurias buvo minimos Lenino mirties, Tarybinės armijos, Pergalės prieš fašistinę Vokietiją, Kauno išvadavimo, Didžiojo Spalio socialistinės revoliucijos, Stalino Konstitucijos ir kitos metinės. Spauda primindavo ir kitas visasąjunginiu mastu privalomas pažymėti datas: Paryžiaus Komunos metines, bolševikinės spaudos ir Oro laivyno dienas, ir t. t. Ne viena publikacija buvo skirta naujos „tėvynės širdies“ – Maskvos – 800-osioms metinėms.

Taip pat reikėtų pridurti, kad vyko nuolatinės „demokratiškiausių“ rinkimų kampanijos, kurioms šimtatūkstantiniais tiražais buvo spausdinami plakatai ir štampuojama kita medžiaga. Viena rinkimams (tiksliau, propagandai ir demokratinio proceso imitacijai) skirta vieta spaudoje aprašoma taip: „Apylinkės ir agitpunkto būstinės viduje gana apstu vertingų originalių tarybinių vadų paveikslų ir skulptūrų, ant stalo gausu rinkiminės literatūros – knygų ir laikraščių. Veikia radijas.“ Fabrikuose ir įmonėse ta proga buvo rengiami susirinkimai ir „džiaugsmo mitingai“.

FacebookMessengerEmailTwitterCopy Link