Įrašas

Kauno pilies kalėjimo belaisviai

Kauno pilis mena

Po Vytauto Didžiojo mirties ir neįvykusios karūnacijos Kauno pilis išliko valdovo nuosavybe ir valstybinės reikšmės statiniu, tačiau nelikus tiesioginės karo grėsmės, ji pamažu keitė savo funkcijas. Iki XVI a. pradžios, keliaudami po savo dvarus ir pilis, valdovai apsistodavo ir tvarkydavo valstybinius ar vietinius reikalus. Vis dėlto kasdienes veiklas pilyse atlikdavo valdovo paskirti vietininkai – seniūnai. Šie savo ruožtu atskiroms pareigoms eiti paskirdavo pilininką, vartininką, raktininką ir kitus atsakingus pareigūnus iš bajorų tarpo.

Paprastai pilyse, dažniausiai požeminėse bokštų patalpose, būdavo laikomi ir kaliniai. Galima išskirti dvi Kauno pilies kalinių kategorijas – karo belaisvius ir nusikaltusius vietos bajorus. Iš Lietuvos Metrikoje išlikusių dokumentų atskleisime, kas tokie jie buvo ir kaip pateko į nelaisvę Kauno pilyje.

1492 m. mirus Kazimierui Jogailaičiui, valdžiusiam Lietuvą nuo 1440 m., nestabilia politine situacija šalyje pasinaudojo Maskvos didysis kunigaikštis Ivanas III. Jo kariuomenė užėmė dalį rusėniškų žemių, priklausiusių Lietuvai nuo Algirdo laikų. Kad sustabdytų tolesnę maskvėnų invaziją, naujajam valdovui Aleksandrui Jogailaičiui teko sudaryti taiką su Maskvos valstybe. Tačiau 1500 m. karas vėl atsinaujino. Po nesėkmingų mūšių Lietuva prarado dar daugiau teritorijos rytuose.

1506 m. mirus Aleksandrui Jogailaičiui, valdžią perėmė jo brolis Žygimantas, vėliau pramintas Senuoju. Jo paskirto etmono Konstantino Ostrogiškio vadovaujama kariuomenė 1514 m. rugsėjo 8 d. mūšyje prie Oršos pagaliau sustabdė Maskvos pajėgas. Po labai svarbios pergalės buvo paimta apie 5000 maskvėnų belaisvių. Keliasdešimt jų buvo įkalinti Kauno pilyje. 1519 m. sudarytame kalinių Lietuvos pilyse sąraše įrašytos 23 pavardės kalinčiųjų Kauno pilyje. Karo belaisvių gyvenimo sąlygos buvo labai sunkios. Dokumente minima, kad jie buvo supančioti geležinėmis grandinėmis ir prižiūrimi sargybos. 1525 m. atnaujintame sąraše minima 19 belaisvių, o 1538 m. liko tik 3 gyvi.

FacebookMessengerEmailTwitterCopy Link