Įrašas

Kauno pilies tyrinėtojai

Šiandien norime trumpai papasakoti apie archeologus, kurie tyrinėjo Kaunui ir visai Lietuvai svarbų istorinį objektą – Kauno pilį.

1918 m. atkūrus Lietuvos valstybę, o 1919 m. Kaunui tapus faktine sostine, buvo siekiama atgaivinti visa, kas siejama su lietuvybe. Apleista Kauno pilis, kaip vienas tautos kovų už laisvę simbolių, taip pat sulaukė didesnio dėmesio. 1921 m. Valstybės archeologijos komisija pradėjo spręsti pilies griuvėsių tvarkymo klausimą. Komisijai vadovavo prof. Eduardas Volteris, pagal kilmę – Latvijos vokietis. Visą tarpukario laikotarpį būtent E. Volteris vykdė Kauno pilies archeologinius tyrimus. Jų metu buvo surastos pirmosios mūrinės pilies sienos, aptiktas XVI a. bastėjos mūro viršus. 1939 m. pradėti pilies restauracijos darbai, tačiau juos sustabdė Antrasis pasaulinis karas.

Sovietų okupacijos metais Kauno pilis toliau buvo tyrinėjama. Darbus vykdė Specialiosios restauracinės dirbtuvės, nuo 1955 m. vadovaujamos prof. Karolio Meko. Archeologo karjerą jis pradėjo dar prieškariu, dirbdamas pas E. Volterį. XX a. šeštajame dešimtmetyje tęsiamų pilies tyrinėjimų metu buvo atkasti pilies kiemo paviršiai, surastos buvusių pastatų liekanos. Vėliau imtasi pietrytinio pilies bokšto ir bastėjos restauravimo, dalinai atkurtos ir konservuotos išlikusios pilies sienos. 1984 m. išėjęs į pensiją K. Mekas spėjo sulaukti ir nepriklausomybės atkūrimo.

Kauno piliavietės panorama. 2011 m. A. Žalnieriaus nuotrauka

Nuo 1989 m. iki dabar K. Meko tyrimus tęsia jo mokinys archeologas Algirdas Žalnierius. Per ilgą savo darbo karjerą Kauno pilies teritorijoje jis aptiko daug įdomių radinių, tarp kurių – 2009 m. atrastos pirmosios mūrinės pilies priešpilio pietrytinio bokšto liekanos ir 2011 m. atidengtos unikalios pilies gynybinio griovio šlaito medinės konstrukcijos. Remiantis A. Žalnieriaus tyrimais 2011 m. atkurta ir suformuota Kauno pilies piliavietė, žvelgiant iš šiaurės vakarų pusės vizualiai pakeitusi senamiesčio panoramą. A. Žalnierius niekada nepamiršta savo pirmtakų indėlio ir teigia, kad visų tyrimų sukaupta medžiaga padeda vis geriau suvokti Kauno pilies istoriją.

Plačiau apie Kauno pilies tyrinėtojus galite paskaityti čia: Kauno pilies metamorfozės

Archeologinius radinius ir kitus eksponatus galite pamatyti apsilankę Kauno miesto muziejaus Pilies skyriuje (Pilies g. 17, Kaunas).

Kauno miesto muziejaus Pilies skyriaus edukatorius Giedrius Karpinskas

FacebookMessengerEmailTwitterCopy Link