Įrašas

Kauno valstybinis muzikinis teatras. Pirmoji premjera – „Vestuvės Malinovkoje“

1940 m. prasidėjo dramatiškas Lietuvos istorijos laikotarpis. Pasikeitusi politinė situacija labai paveikė  Kauno teatrų repertuarą, finansinę situaciją ir teatralų likimus. Tų pačių metų lapkričio 27 d. sovietų valdžios nacionalizuoto buvusio kino teatro „Metropolitain“ patalpose (dabar čia įsikūręs Kauno valstybinis dramos teatras) oficialiai įkuriamas Kauno operetės teatras, kuriam vadovauti paskiriamas  dainininkas Viktoras Bručkus. Prasidėjus karui ir vokiečių okupacijai, teatro trupė įtraukiama į Kauno didžiojo teatro (buvęs Valstybės teatras) sudėtį. Taip pat reiktų paminėti, jog šio teatro pavadinimas keitėsi net 5 kartus ir  tik  nuo 1959 m. pradėtas vadinti Kauno valstybiniu muzikiniu teatru.

Operetės teatro atsiradimą, matyt, labiausiai lėmė kelių teatro entuziastų noras atlikti žaismingo siužeto sceninius muzikinius veikalus  – operetes, kurios buvo itin populiarios Europoje. Lietuvoje šis žanras liko nuošalyje.

Naujasis teatras pirmąjį savo spektaklį parodė 1941 m. gegužės 1 d. (premjera dirbtinai paankstinta, kad sutaptų su darbo žmonių švente). Žinoma, neatsitiktinai buvo parinkta sovietų kompozitoriaus, vieno iš Sovietų armijos dainų ir šokių ansamblio vadovų, majoro generolo B. Aleksandrovo operetė „Vestuvės Malinovkoje“. Mes galime tik įsivaizduoti, su kokiu „didžiuliu entuziazmu“  teatro kolektyvas ėmėsi statyti spektaklį apie 1918 m. Ukrainos pilietinio karo įvykius, kai tarybinę santvarką atneša raudonarmiečiai, ir su kokia „meile“ solistai pirmąkart gyvenime atliko raudonarmiečių, baltagvardiečių, buožių ir banditų vaidmenis.

FacebookMessengerEmailTwitterCopy Link