Viktorina

Gimęs gruodį

Kompozitorius, dirigentas, pedagogas Juozas Gruodis (1884–1948 ) – reikšminga XX a. pirmosios pusės figūra. Savo kūryba bei visuomenine veikla jis dėjo pamatus besiformuojančiai lietuvių nacionalinei muzikai ir lėmė tolesnį jos raidos kelią. Artėjant J. Gruodžio 137-osioms gimimo metinėms, kviečiame prisiminti šią iškilią asmenybę ir sudalyvauti viktorinoje, kurioje jūsų laukia klausimai apie Juozą Gruodį, jo veiklą ir, žinoma, jo žmonos Stasės Gruodienės dienoraščiuose užfiksuotas akimirkas iš kelionių po Europą.

Viktoriną parengė Kauno miesto muziejaus M. ir K. Petrauskų skyriaus edukatorė Jurgita Ragaišienė

Kompozitorius, pedagogas, dirigentas, muzikos veikėjas J. Gruodis – viena iškiliausių asmenybių lietuvių muzikinės kultūros istorijoje. 

1. Kuriame amžiuje gyveno ir kūrė šis kompozitorius?

Pirmąsias profesionalias muzikos žinias Juozas Gruodis įgijo Obeliuose pas Miką Petrauską, vėliau mokėsi Rokiškio muzikos mokykloje, o nuo 1899 m. vargonavo. 

2. Keliuose miesteliuose jis dirbo vargonininku?

Kompozitorius Juozas Gruodis nuo vaikystės labai mėgo mokytis. Iš pradžių pasimokęs privačiai, vėliau muzikos mokslus studijavo dviejose konservatorijose.

3. Kokiose šalyse jos buvo?

Įvairiapusė visuomeninė Juozo Gruodžio muzikinė veikla buvo itin reikšminga lietuvių profesionaliosios muzikos pagrindams formuoti. 

4. Tad ką veikė J. Gruodis?

Juozas Gruodis aktyviai dalyvavo Lietuvos dainų šventėse kaip organizatorius ir dirigentas.

5. Kuriose Lietuvos dainų šventėse jis dalyvavo?

6. Kokio žanro kūrinius kūrė J. Gruodis?

„Tapę turtingi: vienas pametęs radęs, kitas radęs atidavęs – nutarėm vasaros atostogas sunaudoti išvažiuodami į užsienį. Nusipirkom turistinius bilietus po šias šalis.“

7. Kokios tai buvo šalys?

„Juozas pasijautė lig peršalęs ir paprašė vakare to. Šveicarai mandagūs, pratę patenkinti svečius – pasižadėjo pristatyti, bet labai jau ilgai, Gruodžiui taip pasirodė, to jis nesulaukia…“ 

8. Ko ilgai nesulaukė J. Gruodis?

„Kalnuose vienąsyk paklydom ir pradėjom kopti be kelio. Kaip ant aukščiausių namų vos užlipdami, prisilaikydami visokių nuo kalnų nugriuvusių medžių ir krūmokšnių. Vienoj vietoj pamačiau, kaip Gruodis jau taikstėsi įsikabinti į vieną uolą, ant kurios gulėjo <…>“

9. Kas gulėjo ant uolos?

„Dabar į Monte Karlą važiuojame. Pakely mums viena vieta patiko. Monte Karle tik apsižiūrėjome truputį, kitą sykį mes čia dar grįšime. Galutinai sustojom Eze. Iš ten vaikščiuojam į ne per daug aukštus kalnus, iš kur visur reginiai į jūrą. Iš ten keletą sykių į Monte Karlą ir Nicą važinėjome traukiniu.“

10. Kiek dienų J. Gruodis su žmona išbuvo Eze?

„Monte Karle, žinoma, pabuvojome kazino, kur reikėjo gi praleisti keletą desetkų frankų. Mažiau, kaip 10 fr. negalima. Buvom ten tik dienos metu, nes vakare <…>“

11. O kas vakare?

„Maudomės čia mes daug. Vanduo taip šiltas, kad net per šiltas, nei kiek negaivina. Jūros dugnas indomus, tik atsistoti nelabai patartina ant dugno be batelių maudymosi, nes gali pataikyti <…>“ 

12. Ant ko gali pataikyti atsistoti?

„Rodos, Gruodis pasilsėjo, sakosi gerai jaučiasi, tik pašėlusiai norisi jam valgyti. Dabar kaip tik jis po pietų sako, kad jis dar norėtų užvalgyti ką nors.“ 

13. Ką paduoda valgyti Stasė Gruodienė išalkusiam vyrui?

„Liko mums dabar tik šis miestas. Ką gi, apie jį nebverta ir pradėti kalbėti. Jį daug kas aprašinėja, gražiai, vaizdžiai, taip, kad pradėti apie jį aprašinėti reiškia turėti puikią plunksną, o su paprasta menkute nieko nepadarysi. Buvom mes kur visi apsilanko atvykę. Įspūdį visur didelį daro.“

14. Apie kokį miestą rašo Gruodienė?

„Ir Luvras, ir Eifelio bokštas, ir Grand Opera, ir Bulonų miškas, ir Versalis…“

15. Kokios šalies ir kokiame mieste yra šie objektai?

FacebookMessengerEmailTwitterCopy Link