Eksponatai

Šį pasakojimą norime paskirti Kauno pilies gynėjų atminimui. Jie, vadovaujami kunigaikščio…

Akmeniniai skudučiai, eksponuojami Kauno miesto muziejaus Tautinės muzikos skyriaus ekspozicijoje, sulaukia…

Pamatyk Kauno pilyje

Lietuvos valstybėje skirtingais istoriniais laikotarpiais cirkuliavo įvairiausi pinigai – nuo viduramžiais…

Kartais kaimo kapelose arba didesniuose ansambliuose galima pamatyti įdomių muzikos instrumentų….

20 metų dainos darbui atminti Lietuva džiaugias Tavo darbu, o Tavo…

Ereliu papuoštame gaidų viršelyje aiškiai parašyta, jog Trio fortepijonui, smuikui ir…

Tarp muziejuje saugomų eksponatų yra pluoštas XVIII a. pab.–XIX a. pr….

Aptarę Miko Petrausko „Mažą muzikos žodynėlį“ (1916), kuriame pateikiami muzikos terminai,…

Po Pirmojo pasaulinio karo žymūs Kauno vokiečiai pramoninkai Tilmansai pradėjo ieškoti…

Su reikalais keliaujančiajam Kauno centru gali susidaryti įspūdis, kad visi čia…

 

Kviečiame atrasti Jums parengtą turinį: